INFOGRAFIA: Aprèn a representar gràficament la informació

Presentació: La infografia és una representació més visual que els propis textos en la qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions presentades de manera gràfica, normalment figurativa. Neix com un mitjà de transmetre informació i coneixement de forma gràfica i s’ha convertit en la millor forma de mostrar dades de manera ordenada, creativa i molt visual.…